9.3.12

DIA DEL PARE / DÍA DEL PADRE

 esp_ Las creaciones masculinas de Joid'art se dirigen a hombres que valoran la creatividad y buscan la comodidad sin renunciar al diseño. Y también a todas aquellas mujeres que los quieren. Buba, Visiman y Básicos de acero son buenas ideas para ellos.

cat_ Les creacions masculines de Joid'art s'adrecen a homes que valoren la creativitat i busquen la comoditat sense renunciar al disseny. I també a totes aquelles dones que els estimen. Buba, Visiman i Bàsics d'acer són bones idees per a ells.

en_ Joid'art male creations are directed to men who value creativity and seek comfort without refusing the design. And to all those women who love them. Buba, Visiman and our Basics in steel and are good ideas for them.

fr_ Les créations masculines Joid’art se dirigent aux hommes qui apprécient la créativité et cherchent du confort, sans refuser au design ainsi comme toutes les femmes qui les aiment. Buba, Visiman et nos basiques en acier sont de bonnes idées pour eux.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada