23.12.11

CHRISTMAS MOMENTS

 esp_ Aquella noche, un tímido copo de nieve le cayó sobre la mano. Observándolo con atención descubrió que brillaba. Lo movió entre sus dedos. Lo acarició con la mirada. Y el copo, emocionado, se fundió con mucha calma.

cat_ Aquella nit, un tímid floc de neu li va caure damunt la mà. Observant-lo amb atenció va descobrir que brillava. El va moure entre els seus dits. Va acaronar-lo amb la mirada. I el floc, emocionat, es va fondre amb molta calma.

en_ That night, a timid snowflake fell on her hand. Looking closely, she realised it sparkled. She played with it between her fingers, caressing it with her eyes. And the snowflake, moved, melted away contentedly.

fr_ Cette nuit-là, un humble flocon de neige vint se poser sur sa main. En l’observant de plus près, elle s’aperçut qu’il brillait. Elle le fit glisser entre ses doigts. Le caressa du regard. Ému, le flocon s’évanouit tout doucement.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada