18.11.11

FORA DE TEMPORADA

esp_ Joid'art patrocina la segunda edición del festival de artes escénicas Fora de Temporada, el off del Temporada Alta. Se trata de una plataforma para jóvenes artistas profesionales que presenta creaciones emergentes. Del 12 de noviembre al 8 de diciembre en Girona. Los jueves en Els Jardins de la Mercè. Los demás días en edificios singulares de la ciudad. Para descargar el catálogo clica aquí.

cat_ Joid'art patrocina la segona edició del festival d'arts escèniques Fora de Temporada, l'off del Temporada Alta. Es tracta d'una plataforma per a joves artistes professionals que presenta creacions emergents. Del 12 de novembre al 8 de desembre a Girona. Els dijous als Jardins de la Mercè. Els altres dies a edificis singulars de la ciutat. Per descarregar el catàleg clica aquí.

en_ Joid'art sponsors the second performing arts festival Fora de Temporada. It is a platform for young professional artists featuring emerging creations. From November 12 to December 8 in Girona. On Thursday at Els Jardins de la Merce. Rest of the days in the city's unique buildings. To download the catalog click here.

fr_ Joid'art sponsors la deuxième édition du festival des arts scéniques Fora de Temporada. C'est une plateforme pour les jeunes artistes professionnels qui présentent des créations émergentes. Du 12 Novembre au 8 Décembre à Gérone. Les jeudis à Els Jardins de la Mercè. Les autres jours, dans quelques bâtiments uniques de la ville. Pour télécharger le catalogue,  cliquez ici.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada