21.1.11

NINA CHAKRABARTI

esp_ Sus trabajos tienen una calidez especial, como si hubiesen salido de una caja de inspiración envuelta con tela blanca. Puede que sea porque esta ilustradora nació y pasó sus primeros años de vida en la India. O puede que sea porque Nina Chakrabarti utiliza básicamente rotuladores, bolígrafos y lápices para dar forma a sus composiciones y mosaicos. Una delicia.

cat_ Els seus treballs tenen una calidesa especial, com si haguessin sortit d'una caixa d'inspiració embolicada amb una tela blanca. Potser és perquè aquesta il·lustradora va néixer i va passar els seus primers anys de vida a l'Índia. O potser és perquè la Nina Chakrabarti utilitza bàsicament retoladors, bolígrafs i llàpiz per donar forma a les seves composicions i mosaics. Una delícia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada